Uprawa w "trzech słowach"
poniedziałek, 8 sierpnia 2016

WSKAZÓWKI DO UPRAWY
BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ
STANOWISKO Krzewy borówki, ażeby owocowanie było obfite a owoce słodkie i soczyste, wymagają dużego nasłonecznienia, Dlatego też nie należy ich sadzić w miejscach gdzie np. duże drzewa rzucają cień. Niewłaściwym stanowiskiem do uprawy borówki są również kotliny i zagłębienia terenu, ponieważ spływające zimne powietrze spowoduje przemarznięcie kwiatów, a nawet samych krzewów. Najlepszym miejscem będą rejony płaskie lub zlokalizowane na wzniesieniach.
GLEBA
Borówka w porównaniu do innych roślin sadowniczych, ma odmienne wymagania. Jednym z nich jest wysoka kwasowość gleby, która musi mieścić się pomiędzy 4-5 pH. Przed sadzeniem borówek należy zatem zaopatrzyć się w kwaśne, próchniczne podłoże- takie warunki najlepiej spełnia kwaśny torf o włóknistej strukturze, który można stosować w mieszance z piaskiem, trocinami drzew iglastych, korą sosnową bądź lekką ziemią.
Planując założenie plantacji w miejscu, gdzie rodzima gleba ma wyższą wartość pH należy ją zakwasić stosując siarkę. Aby obniżyć pH gleby o jeden stopień należy zastosować na glebach lekkich 10 kg siarki na 1 ar. Na glebach cięższych, w celu uzyskania takich samych efektów, należy dawkę zwiększyć do 20kg. Po zastosowaniu siarki glebę należy dokładnie wymieszać np. glebogryzarką. Jeżeli gleba jest zbyt zasadowa, korzenie nie będą w stanie pobrać żelaza z gleby. Niedobór żelaza będzie się objawiał chlorozą blaszki liściowej, przy zielonym unerwieniu liścia.
Dobrymi do uprawy są również gleby piaszczyste, jeżeli przed sadzeniem wzbogacimy je w próchnicę, stosując do tego celu np. kilkuletnie trociny drzew iglastych.
SADZENIE KRZEWÓW
Nasadzenia ogrodowe
Należy wykopać dołek możliwie szeroki na głębokość 20-30 cm. Dołek powinien mieć brzegi poszarpane. Na glebach ciężkich, gliniastych zagłębienie powinno być płytsze i szersze (patrz rysunek). Wypełniamy je wcześniej przygotowanym podłożem i umieszczamy w nim roślinę tak głęboko, jak rosła w pojemniku. Wokół formujemy niewielką nieckę i podlewamy, aż woda wypełni ją całkowicie. Pod jeden krzew należy dać nie mniej niż 50 l podłoża. Odległość między krzewami powinna wynosić minimum 1m.

Zakładanie plantacji- podstawowe wskazówki
Aby prawidłowo przygotować pole pod uprawę borówki należy zaorać je w roku poprzedzającym sadzenie. Ważne jest, aby dokładnie zniszczyć chwasty trwałe, np. stosując herbicydy. W kolejnym roku, możliwie jak najwcześniej wiosną, należy przystąpić do sadzenia. W pierwszej kolejności rozplanowujemy rzędy, w których posadzimy borówkę. Powinny one przebiegać w kierunku północ-południe, co gwarantuje prawidłowe nasłonecznienie krzewów. Jeżeli jednak występują duże spadki terenu, krzewy sadzimy prostopadle do nachylenia. Odległości między krzewami w rzędzie powinny wynosić około 1 metra, a odległości między rzędami 3 metry. Przygotowanie stanowisk rozpoczynamy od wyorania możliwie jak największej bruzdy w miejscach rzędów, gdzie mają być sadzone krzewy. Następnie, wypełniamy je masą organiczną np. kwaśnym torfem, torfem zmieszanym z piaskiem lub przekompostowanymi trocinami z korą sosnową i wyrównujemy teren glebogryzarką. Krzewy sadzimy nieco głębiej niż rosły w pojemniku, a następnie obficie podlewamy. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, lub kiedy ziemia macierzysta jest zwięzła, gliniasta, należy krzewy posadzić wyżej niż poziom gruntu, na około 30cm wałach. Bardzo korzystnym i często stosowanym zabiegiem po posadzeniu krzewów jest ściółkowanie plantacji. Do tego celu stosuje się trociny drzew iglastych. Ściółka stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju borówki, ze względu na to, że zatrzymuje wodę, utrzymuje stałe pH, dostarcza roślinom składników pokarmowych w trakcie swojego rozkładu, zimą chroni przed przemarznięciem, a latem przed przesuszeniem. Ściółka zabezpiecza również przed chwastami. Pojawiające się niszczymy mechanicznie lub stosując herbicydy.
PODLEWANIE
Krzewy borówki amerykańskiej wymagają regularnego podlewania szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Ze względu na płytki system korzeniowy są wrażliwe na suszę.
Na plantacjach borówki amerykańskiej konieczne jest zastosowanie systemu nawadniania. Ważnym elementem decydującym o powodzeniu w uprawie jest jakość wody. Najlepiej, jeżeli możemy nawadniać plantacje wodą z naturalnych bądź sztucznych zbiorników czy też rzek. Woda ze studni głębinowej najczęściej zawiera wiele minerałów, dlatego też nie nadaje się do deszczowania plantacji, ponieważ tworzące się osady na owocach dyskwalifikują je jako materiał handlowy. Taką wodą możemy nawadniać jedynie systemem kropelkowym. System ten umożliwia również stosowanie nawozów płynnych do fertygacji i jest jednym z lepszych w uprawie borówki amerykańskiej.
NAWOŻENIE
W porównaniu do innych drzew i krzewów owocowych borówka amerykańska ma nieduże wymagania pokarmowe. Prawidłowe nawożenie jest jednak kluczowym elementem niezbędnym do powodzenia w uprawie, gdyż borówka ze względu na płytki system korzeniowy nie pobiera substancji pokarmowych z niższych, zasobnych partii gleby. Niedobór składników pokarmowych może wywołać różne objawy np. żółte wybarwienie liści, słaby wzrost lub jego zahamowanie, niskie plony, podatność na infekcje. Borówka wymaga nawożenia doglebowego, posypowego. Można również stosować nawozy rozpuszczalne w wodzie (fertygacja), co jest bardziej precyzyjne i łatwiejsze w kontrolowaniu oraz pozwala na zużycie mniejszych ilości nawozu. Dolistnie stosuje się nawożenie uzupełniające azot (nawożenie mocznikiem) i mikroskładniki. Łatwo wymywane składniki (azot) należy wprowadzać do gleby kilka razy rocznie, natomiast inne, które pozostają w glebie, co 2-4 lata.
PRZYCINANIE
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie borówki amerykańskiej, które ma na celu prześwietlenie krzewów i uzyskanie lepszego owocowania. Pierwszy zabieg cięcia wykonuje się około 4 lata po posadzeniu, kiedy krzewy zaczynają nadmiernie się zagęszczać a owoce na najstarszych pędach drobnieją. Stare, słabo plonujące pędy należy wyciąć możliwie jak najniżej. Usuwamy także suche, przemarznięte lub płożące się gałęzie. Zabieg cięcia wykonuje się zimą, po ustąpieniu największych mrozów.

Galeria

przewiń do góry